Нормативно-правова база

Закон України №393/96-ВР “Про звернення громадян”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80

Указ Президента України №109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”

https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/109/2008

Постанова Кабінету Міністрів України №858 “Про затвердження Класифікатора звернень громадян”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-2008-%D0%BF