Правила прийому дітей до ЗДО

Правила прийому дітей

 

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснює керівник ДНЗ протягом календарного року на підставі:

— заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

— медична довідка дитини з проходженням всіх спеціалістів певної форми (до вступу в ДНЗ)

— виписка із медичної карти, карта профілактичних щеплень;

 — ксерокопію свідоцтва про народження дитини;

— при наявності пільг — документи, що їх підтверджують (посвідченя про статус багатодітної сім’ї, довідка з управління соцзахисту населення про отримання соціальної допомоги як малозабезпечена сім’я, посвідчення про статус дитини-інваліда).

Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими ознаками. За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

 

Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу здійснюється:

— за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

 — на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;

— у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Адміністрація дошкільного навчального закладу письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.