Робота зі зверненнями громадян

Відповідь на звернення громадян є важливою складовою роботи закладу дошкільної
освіти, яка сприяє збереженню та розвитку довіри між громадянами та закладом, а також
забезпечує доступність надання якісних освітніх послуг.
Організація роботи з питання забезпечення реалізації та гарантування
конституційного права громадян на звернення в закладі дошкільної освіти №9 «Малятко»
здійснюється у відповідності до Законів України «Про звернення громадян», «Про місцеве
самоврядування в Україні», Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями
громадян в органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 24.09.2008 №858, Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної
влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, установах,
організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.1997 №348.
З метою підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян у закладі виданий
наказ від 04 січня 2022 року № 2/2022-о «Про організацію роботи зі зверненнями громадян у
2022 році.
Слід зазначити, що в закладі забезпечується об’єктивний і своєчасний розгляд
звернень, перевіряються викладені в них факти, приймають рішення відповідно до чинного
законодавства і забезпечується їх виконання, повідомляються громадяни про наслідки
розгляду заяв (клопотань).
За період 2022 року в заклад надійшло 55 усних звернень.
За видами звернень зафіксовано: 51- заяв, 2- пропозиції. Серед заявників: батьки
вихованців (додаток 1).
До адміністрації закладу були звернення з такими питаннями:
-реєстрація в черзі;

 • алгоритм роботи закладу під час карантину;
 • надання пільг на харчування;
  -організація освітньої діяльності в умовах онлайн-навчання;
 • відвідування дітьми закладу під час воєнного стану.
  Для допомоги громадянам в реалізації конституційного права на звернення до органів
  державної влади адміністрація закладу потрібну інформацію висвітлювала на стендах. У
  зв’язку із тривалим карантином, що пов’язаний з коронавірусною інфекцію COVID-19,
  запровадження воєнного стану, особистий прийом громадян з 24.02.2022 року по 01.08.2022
  вирішувався через телефонний зв’язок.

У дошкільному закладі наказом керівника у 2022 році визначено відповідального за
звернення громадян, вихователя Криль Л. В., затверджено графік особистого прийому
громадян, який доведений до відома батьківської громади.
Для інформування громадськості щодо організації роботи зі зверненнями громадян на
Інтернет-сайті закладу створена і постійно оновлюється сторінка «Звернення громадян», де
розміщені матеріали щодо роботи зі зверненнями громадян (законодавчі акти, нормативні
документи, графік прийому адміністрацією, пояснення, зразки оформлення, аналітичні звіти
тощо).
У закладі, відповідно до номенклатури справ ведеться Журнал особистого прийому
громадян. Журнал прошитий, пронумерований, скріплений печаткою та підписом керівника.
Задля попередження надходження заяв та скарг проводиться планомірна та
систематична робота з батьківською громадою: проведення батьківських зборів,
консультацій, бесід. У річному плані закладу на 2022/2023 навчальний рік у розділі «Робота
з батьками» передбачена робота з висвітлення питання «Аналіз стану роботи зі
зверненнями громадян».
Аналіз роботи зі звернення громадян свідчить, що в закладі забезпечується виконання
Закону України «Про звернення громадян», вимоги Інструкції з діловодства за зверненнями
громадян, організація прийому громадян має цілеспрямований та систематичний характер.