Інклюзивна освіта

 

Інклюзивна освіта – перспектива нова.

Хоч різні можливості – рівні права!

Кожна дитина – це цілий світ,

Освіта, повага і рівність для всіх! 

Інклюзивна освіта– це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права діте на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу.

Інклюзивний освітній заклад – це заклад освіти, який відкритий для навчання всіх дітей, незалежно від їхніх фізичних, інтелектуальних, соціальних, емоційних, мовних чи інших особливостей. 

Інклюзивна освіта базується на таких принципах:  

Цінність людини не залежить від її здібностей і досягнень; 

Кожна людина здатна відчувати і думати; 

Кожна людина має право на спілкування і на те, щоб бути почутою; 

Адаптація системи до потреб дитини, а не навпаки; 

Справжня освіта може здійснюватися тільки в контексті реальних взаємостосунків; 

Всі люди потребують підтримки і дружби ровесників; 

Задоволення індивідуальних освітніх потреб кожної дитини; 

Визнання спроможності до навчання кожної дитини та, відповідно, необхідність створення суспільством відповідно до цього умов; 

Залучення батьків до навчального процесу дітей як рівноправних партнерів та перших вчителів своїх дітей; 

Командний підхід у навчанні та вихованні дітей, що передбачає залучення педагогів, батьків та спеціалістів; 

Складність завдань повинна відповідати здібностям дитини; 

Рівний доступ до навчання у загальноосвітніх закладах та отримання якісної освіти кожною дитиною; 

Подолання потенційних бар’єрів навчання.

У ЗДО №9 функціонує одна інклюзивна група.

Основна мета:

Інтеграція (соціалізація , адаптація та корекція) дітей з особливостями розвитку в звичайному соціумі;

Завдяки спілкуванню з однолітками у дитини із ООП формується модель здорового повноцінного життя;

Створюються умови для соціальної адаптації та найбільш повного розкриття свого потенціалу.

Чим корисне спільне навчання для здорових дітей?

Особистість, яка з дитинства вміє приймати особливості (розвитку, зовнішності, національності) іншої людини, виростає толерантною, комунікабельною, творчою, з більш адекватною самооцінкою та менш тривожною й агресивною.