» Музикотерапія як ресурс збереження здоров’я та попередження синдрому «професійного вигорання» в педагогічних працівників дошкільного навчального закладу «

29. 03 2019р. музичним керівником ДНЗ №9″ Малятко» Петрук К. О. було проведено музичнотерапевтичне заняття з педагогами дошкільного навчального закладу на тему: » Музикотерапія як ресурс збереження здоров’я та попередження синдрому «професійного вигорання» в педагогічних працівників дошкільного навчального закладу » Музикотерапія є важливим ресурсом у збереженні та відновленні здоров’я людини, універсальним механізмом попередження й подолання синдрому «професійного вигорання» педагогічних працівників. Можливості адекватного впливу музикотерапії на цілісний розвиток особистості пов’язані із психо-емоційно-моторною природою музики, а також вродженою психо-емоційно-моторною природою музичних здібностей людини, її зв’язком з активністю психічних процесів. Дія музичної терапії спрямована на розвиток навичок міжособистісного спілкування, створення позитивного, емоційного, комунікативного середовища, зниження та регуляцію нервово-психічної напруги, стабілізацію функціонального стану педагога днз, включення рефлексивних механізмів активізації мисленнєво-пізнавальних процесів. Тому музикотерапія має стати життєвою і професійною потребою кожного педагогічного працівника у створенні індивідуальної траєкторії свого оздоровлення чи відпочинку, набутті компетентностей та професійному розвитку , а також складовою інноваційних технологій навчання.